Výstupný modul prúdovej smyčky HMP 64 – IOM 1

Tento výstupní modul zpracovává vybrané povely z regulátoru HMP 64m.Výstup tvoří proudové smyčky. Výst. proud je tedy závislý na stavu reg.výstupů – při zvyšování nebo snižování úrovně regulace snižuje nebo zvyšuje proud proudové smyčky.Je možnost rovněž opačná logika.