Vysielač retranslátor RDM 2VR

Tento vysielač má 2 galvanicky oddelené vstupy ktoré sa môžu chovať buď ako aktívny alebo ako pasívny. Tento vysielač môže byť použitý aj ako retranslátor, čo je vhodné pri zbere údajov z viacerých miest. Ak je modul zapojený ako vysielač, tak k nemu stačí pripojiť len vysielaciu anténu, inak sa pripája anténa retranslačná. Programovanie modulu sa provádza DIP-prepínačmi.