Vysielač RDM 8 Vs

Jedná sa o modul vysielača s 8 paralelnými galvanicky oddelenými vstupmi a linkou sériového vstupu. Povely 5 až 8 možno využívať pre prenos impulzov. Režim vysielača možno naprogramovať DIP-prepínačom.