Vysielač DRV-64

Vysielač je tvorený z časti riadiacej, napájacej, väzobnej a z výkonového zosilňovača. Vysielač má 32 galvanicky oddelených paralelných vstupov-4 skupiny po 8 poveloch, ďalej vstupy sériovej linky pre pripojenia k regulačnému systému HMP poprípade sériové rozhranie RS-232. Výkon zosilňovača je cca 200 W. Nf výstupný signál je privedený cez výstupný prispôsobovací transformátor a väzobný člen k sieti NN. Regulácia výkonu sa uskutočňuje potenciometrom P1, voľba vysielanej skupiny poprípade testovacieho režimu sa uskutočňuje prepínačom DP na riadiacej doske vysielača, kde je tiež umiestnené tlačítko RESET. Povelové vstupy, vstupy skupín a sériová linka sú vyvedené na 15-pinový konektor CANON, poprípade aj na vnútornú svorkovnicu. K signalizácii prevádzkových a poruchových stavov slúžia LED diódy LNK, ZKR, POR a SIG umiestnené na riadiacej doske.