Vysielač AD-B 2.2

Vysielač má 2 vstupy pre prenos prúdovej slučky, pričom tieto vstupy majú spoločný záporný pól, ďalej má 2 binárne vstupy pre prenos stavov vyp/zap, tieto vstupy sú pasívne a galvanicky oddelené od zbytku zariadenia. Vedľa týchto vstupov je na svorkovnici vyvedený zdroj 12V= , ktorý je však spojený s prúdovými vstupmi.