+421 51/290 16 95

Tlmiace kondenzátory pre GTO tyristory (MKV – valcová AL nádoba)

Tlmiace kondenzátory pre GTO tyristory (MKV – valcová AL nádoba)

Použitie, konštrukcia

Tlumící nízkoinduktivní kondenzátory jsou kondenzátory střídavého napětí, které jsou paralelně připojené na GTO tyristory, ohraničující strmost zotaveného hradícího napětí těchto tyristorů. Napěťové hodnoty se odvozují z periodického vrcholového napětí GTO tyristoru UDRM. Meziobvodové napětí UZK ~ 0,67 x UDRM, UZK ~ 1,2 x UN. Nízkoinduktivní kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKV. Aktivní část je umístěna ve válcové Al nádobě. Vývody jsou provedeny montovanými průchodkami, odolnějšími proti mechanickému poškození. Kondenzátory jsou opatřeny přetlakovým odpojovačem. Dielektrikum tvoří PP film, impregnovaný minerálním olejem. Elektrody tvoří oboustranně pokovený metalizovaný papír se zesíleným okrajem. Regenerační schopnost spolu s úplnou impregnací zaručuje vysokou napěťovou zatížitelnost kondenzátoru. Nízké ztráty jsou zajištěny v důsledku použité PP fólie v dielektriku.

Pokyny pro montáž

Kondenzátory nesmějí být umístěny v blízkosti zdrojů tepelného záření. Po instalaci kondenzátorů je nutno ověřit, zda je teplota nádoby nižší než max. teplota kondenzátoru při nejvyšším provozním zatížení udaném v katalogovém listu. Montážní poloha svislá za použití vhodných objímek. Připojovací vodiče musí umožnit pohyb víka kondenzátoru o 10 mm ve směru osy kondenzátoru pro správnou funkci přetlakového odpojovače. Pro zabránění dodatečného ohřevu je důležitá správná volba průřezu připojovacích vodičů.