Súprava diaľkového ovládania po sieti nn DRV/DRP-64.

Zariadenie slúži pre prenos údajov po elektrickej sieti NN. Má kapacitu 64 povelov Zap/Vyp. Dĺžka odozvy je cca 2,5 sekundy. Zariadenie možno použiť k diaľkovému ovládaniu spotrebičov, diaľkovej regulácii maxima a všade tam, kde je neekonomické uskutočňovať reguláciu diaľkovými káblami. Vysielač je vhodné umiestniť v mieste najnižšej impedancie – to je v hlavnom rozvádzači NN .

Ovládanie je uskutočnené vysielaním nf signálu cez väzbové prvky do siete NN. Signál má maximálnu úroveň do 5 V v blízkosti vysielača. Prijímače majú maximálnu citlivosť 200 mV. Dosah zariadení je závislý na druhu zaťaženia príslušnej siete a na rušení v sieti. Býva v priemere minimálne 1 km. Spotrebiče so silnou kapacitnou zložkou záťaže, frekvenčné meniče spôsobujú straty signálu. Je preto vhodné pri slabom signále v kritických miestach oddeliť vetvy s veľkou kapacitnou záťažou nahradzajúcimi tlmivkami.