+421 51/290 16 95

Stykače Benedikt & Jäger – K3

Stykače Benedikt & Jäger – K3

tab01
1) 1HN.. alebo HA.. hore
2) 1HN.. alebo HA.. hore + 2HB11 z boku
3) Tepelnú zaťažiteľnosť základného stykača K3-74A zohľadniť: Ith 130A

Špecifikácia

Stykače sú určené pre priame spínanie induktívnych a nízkoztrátových kondenzátorových batérií (IEC 70 a 831, VDE 0560) bez a s ochranými tlmivkami. Tieto stykače sú vybavené pomocnými kontaktmi, ktoré spínajú s predstihom tlmiace odpory. Tým je dosiahnuté potlačenie zapínacích prúdových špičiek na hodnotu menšiu než 70 -násobok pracovného prúdu.

Podmienky použitia:

Kondenzátorové stykače sú odolné proti spekaniu kontaktov až do hodnôt prúdu rovnajúcich sa 200 -násobku menovitého pracovného prúdu. Doporučené istenie gL (gG) je 1,6 až 2,5 – násobok menovitého pracovného prúdu. Technické data podľa IEC 947-4-1, IEC 947-5-1 EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, VDE 0660

tab02

Bloky pomocných kontaktov

tab03

Schéma zapojenia

image31 image32

Schéma zapojenia pre pripojenie odporov s rýchlym vybitím. Je potrebné dávať pozor na to, aby rýchlo sa vybíjajúci prúd naprekročil menovitý prúd (AC1) pomocného spínača.

Návod na montáž

Minimálna vzdialenosť odporovej špirály od susedných dielov: 80 mm. Nie sú dovolené

Rozmery

image34 image33

Popis funkcie

Funkčný diagram

image35

Zopnutie s predstihovými kontaktmi

K3-18 – 12,5kVAr (18A/400V)
A: 250A/jednotku
Čas: 0,5 ms/jednotku

image36

Zopnutie s predstihovými kontaktmi

Zopnutie bez predstihových kontaktov
A: 250A/jednotku
Čas: 0,5 ms/jednotku

image37