Separátor linky HMP 64 – SPL 0

Tento modul je určený k oddeleniu jednotlivých liniek regulátora od spoločnej linky vedúcej k počítači. Na jednu spoločnú linku môže byť pripojených až 31 modulov SPL0, pričom je možné zapojiť 2 tieto moduly za seba, takže k jednému počítaču je možné pripojiť 961 (31×31) regulačných systémov HMP 64.