Retranslátor RDM 4VP-R

Jedná sa o modul 4-povelového vysielača a 4-povel. prijímača. Môže byť použitý ako retranslátor popr. pre obojsmerný prenos.