Prijímače DRP

Prijímače DRP sú dodávané vo verziách DRP-2, DRP-4 a DRP-K. Po pripojení k sieti sa rozsvieti LED dióda SIEŤ. Pri príjme signálu sa rozsvecuje LED-dióda SIGNÁL. Ďalšie dve diódy ADRESA a PORUCHA signalizujú funkciu prijímača.

Výber povelu a prepínanie do testovacieho režimu sa uskutočňuje 8-povelovým prepínačom DP1, voľba skupiny sa uskutočňuje prvými troma segmentmi prepínača DP2.