Prijímač retranslátor RDM 2PR

Tento prijímač má 2 výstupy tvorené buď prepínacími kontaktmi relé 8A/250V~ , alebo výstupom kolektor-emitor galvanicky oddeleného tranzistoru. Ak je pripojená retranslačna anténa, potom môže tento modul poslať telegram i ďalším prijímačom v rádiovej sieti. Programovanie prijímača sa prevádza DIP-prepínačmi. Prijímač retranslátor 2PR sa dodáva v týchto verziách : 2P/r – 2 relé , 2P/o – 2 optočleny.