Prijímač RDM 4P

Tento prijímač má 4 výstupy tvorené buď prepínacími kontaktmi relé 8A/250V~ , alebo výstupom kolektor – emitor galvanicky oddeleného tranzistoru. Programovanie prijímača sa uskutočňuje DIP-prepínačmi. Prijímač 4P sa dodáva v týchto verziách : 4P/r – 4 relé , 4P/o – 4 optočleny , 4P/ro – 2 relé, 2 optočleny