Prijímač DA-B 2.2

Prijímač je s 2 výstupmi prenosu prúdovej slučky, pričom tieto výstupy majú spoločný záporný pól. Zaťažovací odpor na týchto výstupoch môže byť v rozmedzí od 0 do 560 Ohmov. Modul má ďalej 2 binárne výstupy. ktoré môžu byť tvorené buď optočlenom, ktorý môže spínať maximálne 35V= / 50mA, alebo relátkom s prepínacím kontaktom s maximálnym zaťažením 250V~ / 5A.