Prevodník prúdová smyčka – frekvencie HMP – AF 2I AF 2U

Modul je určen pro zpracování analog. výstupů -proudové smyčky nebo napětí. Analog. hodnota je převedena na impulsy, které pak může dále zpracovávat systém HMP 64. Modul má 2 analogové vstupy , které mají spojený záporný ( – ) pól. Výstupy jsou tvořeny výstupním tranzistorem optočlenu.