NOVAR 5-RQ

Regulátor NOVAR 5 je plne automatický regulátor so šiestimi reléovými výstupmi. Ručné zadanie parametrov je tiež možné.

Jeho prednosťou je malý rozmer 96 x96 mm. Napájacie napätie regulátora 230V je použité pre meranie a vyhodnocovanie účiníku. Prúdový merací vstup je univerzálny pre nominálnu hodnotu sekundárneho prúdu MTP 1A alebo 5A. Je možné pripojiť prúdový signál z ľubovoľnej fázy.

Regulátor NOVAR 5-RQ je plná náhrada staršieho regulátora RQ5. Jeho vonkajšie zapojenie je totožné s regulátorom RQ5(U). Je plne automatický, stačí ho len vymeniť za starý typ a po pripojení na sieť sa sám nafázuje a zistí kapacitu jednotlivých stupňov. Ručné zadanie parametrov je tiež možné. Regulátor Novar 5-RQ reguluje pomocou 5 reléových výstupov. Je možné pripojiť prúdový signál z ľubovoľnej fázy.

Popis

Regulátor NOVAR 5-RQ

Inštalácia
Varianta A – spoločný pól výstupných kontaktov na L.

image25a

Regulátor NOVAR 5-RQ

Inštalácia
Varianta B – spoločný pól výstupných kontaktov na N.

image26b