NOVAR 1414 (3F)

Regulátor jalového výkonu NOVAR 1414 je určen pro aplikace s velkou či měnící se nesymetrií zatížení jednotlivých fází. Konstrukčně je odvozen od regulátoru NOVAR 1214 – odlišuje se právě jen přídavnými proudovými vstupy pro měření všech tří fází a principem řízení celkového PF.

Je vybaven pouze jedním vstupem pro měření napětí a předpokládá zbylá dvě napětí stejné amplitudy. Z měření proudů všech tří fází vyhodnocuje dílčí jednofázové účiníky a celkový třífázový účiník, jehož hodnotu používá při regulaci.

Popis

Vlastnosti:

  • třífázový regulátor – měří proud všech tří fází
  • vyhodnocuje účiník všech fází – určen zejména pro nesymetrické zátížené sítě
  • panel 144 x 144 mm
  • citlivost 2 mA
  • 6 nebo 14 relé + alarmové relé
  • měření teploty, řízení větráku
  • možnost kom. rozhraní RS-485 nebo Ethernet
  • podpora programu ENVIS a ENVIS.Online pro nastaveni, vizualizaci a záznam měření