NOVAR 11xx a 12xx

Regulátory jalového výkonu NOVAR 1106, 1114, 1206 a 1214 jsou plně automatické přístroje umožňující optimální řízení kompenzace jalového výkonu. Z hlediska připojení jsou kompatibilní s původními typy NOVAR 1xx/2xx. Jsou určeny pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost regulace i při malém zatížení, řízení ventilace a případně další rozšiřující funkce.

Regulace probíhá ve všech čtyřech kvadrantech a její rychlost je závislá jak na velikosti regulační odchylky, tak na její polaritě (překompenzování či nedokompenzování) . Připínání a odpínání kompenzačních kondenzátorů je prováděno tak, aby optimální stav kompenzace byl dosažen jediným regulačním zásahem a minimálním počtem přepínaných stupňů. Přitom přístroj volí jednotlivé stupně s ohledem na jejich rovnoměrné zatěžování a přednostně připíná stupně, které byly odepnuty nejdéle a jejichž zbytkový náboj je tedy minimální.

Popis

Vlastnosti:

  • panel 144 x 144 mm
  • citlivost 2 mA
  • 6 nebo 14 relé + alarmové relé
  • automatické rozpoznání stupňů
  • kontinuální kontrola správné funkce kompenzace
  • měření teploty, řízení větráku
  • možnost kom. rozhraní RS-485 nebo Ethernet
  • podpora programu ENVIS a ENVIS.Online pro nastaveni, vizualizaci a záznam měření
  • Regulátory NOVAR 12xx mají oproti typům 11xx navíc napěťový měřící vstup oddělený od napájecího a vstup pro volbu druhého tarifu