+421 51/290 16 95

Monitorovací a regulačný systém E3 vizualizačný program na PC

Monitorovací a regulačný systém E3 vizualizačný program na PC

Programové vybavenie umožňuje pohodlné sledovanie priebehu merania a regulácie na osobnom počítači, ktorý sa pripája k regulátoru spravidla pomocou komunikačnej linky RS485 cez vhodný prevodník. Program poskytuje väčšinu údajov cez uživateľské rozhranie regulátora.

Aktuálny stav merania a regulácie:

  • Reálny čas a čas meracieho intervalu
  • Okamžitý a priemerný výkon hlavného merania
  • Okamžitý a priemerný výkon podružných meraní
  • Údaje o maximálnych nameraných výkonoch za sledované obdobie
  • Stav archívu nameraných hodnôt
  • Aktuálny tarif a regulačný stupeň
  • Informácie o regulačnom stave jednotlivých spotrebičov a vstupných signáloch

Diagnostické a konfiguračné údaje:

  • Dátum a čas resetu, výpadku napájania regulátora
  • Dátum a čas inicializácie a poslednej zmeny konfigurácie regulátora
  • Údaje o počte nekonfigurovaných elektromerov, regulačných stupňov a spotrebičov
  • Hodnota regulovaného výkonu pre vysoký aj nízky tarif, s možnosťou ich nastavenia

Záznam meracieho intervalu:

  • Tabuľkové a grafické zobrazenie priebehu regulácie aktuálneho a predošlého meracieho intervalu, ako aj intervalov dosiahnutia maximálnych hodnôt pre vysoký aj nízky tarif

Archívne záznamy:

 • Tabuľkové a grafické zobrazenia archívu nameraných hodnôt hlavného a podružných meraní.