+421 51/290 16 95

MKP s nízkym napätím – pravoúhlé

MKP s nízkym napätím – pravoúhlé

Použitie, konštrukcia

Kondenzátory jsou určeny pro individuální, skupinovou nebo centrální kompenzaci jalového induktivního výkonu v sítích nízkého napětí. Kondenzátory jsou vyráběny systémem MKP, který tvoří metalizovaná polypropylénová fólie s velmi nízkými dielektrickými ztrátami. Dielektrický systém je samoregenerační, v suchém provedení. Vlastní svitky jsou zality v pevné kompaktní hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Proto nehrozí znečištění životního prostředí, např. průsakem impregnační kapaliny. Nádoba kondenzátoru je chráněna proti roztržení přetlakovým odpojovačem, který zajistí bezpečné odpojení kondenzátoru od sítě při přetížení, stárnutí nebo na konci vlastní životnosti. Kondenzátory jsou vybaveny vybíjecími rezistory.

Pokyny pro montáž

Montážní poloha kondenzátoru je libovolná. Minimální vzdálenost mezi jednotkami nebo jednotkou a stěnou je 50 mm. Připojení ochranné svorky se provádí dle doporučení ČSN 330360. Každý kondenzátor má ochranný svorník M8 na víku nádoby (dotahovat momentem max. 6 Nm). Připojovací vodiče ukončené oky se upevňují na svorníky dimenzované dle výkonu – M6 (max. 3 Nm), respektive M12 (max. 8 Nm). Pro jištění kondenzátorů doporučujeme volit výkonové pojistky s charakteristikou gG se jmenovitým proudem 1,6 až 1,8 násobku proudu kondenzátoru. U všech typů kondenzátorů v ocelové pravoúhlé nádobě je možné na požádání dodat kryt se stupněm krytí IP42, s vhodnou vývodkou!