+421 51/290 16 95

Komutačné kondenzátory (MKV – válcová AL nádoba)

Komutačné kondenzátory (MKV – válcová AL nádoba)

Použitie, konštrukcia

Použití ve střídačích s nucenou komutací. Spolu s ostatními prvky obvodu zajišťují vypínání tyristorů. Komutační kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKV. Aktivní část je umístěna ve válcové Al nádobě. Vývody jsou provedeny buď montovanými nebo pájenými průchodkami. Kondenzátory jsou opatřeny přetlakovým odpojovačem. Dielektrikum tvoří PP film, impregnovaný minerálním olejem. Elektrodou je oboustranně metalizovaný kondenzátorový papír se zesíleným okrajem. Regenerační schopnost spolu s úplnou impregnací zaručuje vysokou napěťovou zatížitelnost kondenzátoru. Nízké ztráty jsou dosaženy použitím PP fólie v dielektriku.

Pokyny pro montáž

Kondenzátory nesmějí být použity v blízkosti zdrojů tepelného záření. Po instalaci kondenzátorů je nutno ověřit, zda je teplota nádoby nižší než max. provozní teplota kondenzátoru při nejvyšším provozním zatížení (napětí, proud, teplota chladícího vzduchu). Kondenzátory se montují ve svislé poloze. Pro zabezpečení správné funkce přetlakového odpojovače musí připojovací vodiče umožnit pohyb víka kondenzátoru o 20 mm vzhůru.