Komunikačný expandér HMP 64 – COME 4

Tento modul slúži k rozšíeniu komunikačnej linky RS 485 na 4 ďalšie vetvy .Týmto spôsobom je možné pripojiť viac regulátorov HMP 64 k jednému počítaču , popr. rozšířiť systém o ďalšie vstupy pomocou vstupných expandérov VE 8. Do každej výst. vetvy modulu COME 4 sa dá zaradiť modul COME 4, čím dosiahneme rozšírenie až na 4 x16 linek RS485.Ku každej linke sa dá pripojiť až 15 vstupných expandérov, čo možňuje monitorovať celkom až 1920 vst. bodov.