Impulsní snímač napětí 3 fázový HMP 64 – ISU 3

Modul pro monitorování napětí 150-275V~ s impulsním výstupem pro systém HMP 64. Výstupy modulu jsou od zařízení galvanicky odděleny a jsou tvořeny spínacím tranzistorem optočlenu. Každý z napěťových vstupů je jištěn 1A pojistkou do DPS. Modul měří napětí všech 3 fází. Použijete-li pouze jeden nebo dva napěťové vstupy, pak je nutné aby bylo přivedeno napájení ( měřené napětí ) na vstup U+NAP, ze kterého je modul napájen.