Impulsní snímač činného výkonu pro sítě IT 1-fázový HMP 64 – ISP 3

Jedná se o jednofázový elektroměr-činný s impulsním výstupem. Je určen pro monitorování spotřeby v rozvodech nn s izolovaným středem ( sít IT ). Napětí je přivedeno na svorky 3, 4 a 5 je určeno zároveň k napájení přístroje. Proudový vstup je na svorkách 1 a 2 je přizpůsoben pro proudové měniče s převodem na 5A popřípadě 1A.