HMP 64 – RS2

Konvertor rozhrania slúži pre pripojenie regulačného systému k počítaču cez metalickú linku. Konvertor prevádza rozhranie RS 485 na rozhranie RS 232, ktorá sa používa u PC. Linka RS485 je galvanicky oddelená. Dĺžka linky môže byť až 1 km. Je tiež dodávané rozhranie COM – RS 232 pre priame pripojenie regulátora s PC do vzdialenosti cca 10 m.