Dekompenzačné tlmivky

Použitie dekompenzažných tlmiviek je tam kde je potrebné odstrániť prekompenzovanie siete (napr. dlhé VN vedenie v kabeloch). Tieto tlmivky je možné pripojiť na sieť NN ( hlavná rozvodňa, podružné rozvádzače) alebo zapojiť do kompenzačného rozvádzača ( bude spínaná pomocou kompenzačného regulátora).

Tlmivky sa dodávajú v radoch (kvar): 10 ; 15 ; 20 ; 30 ; 40

Kategórie: