+421 51/290 16 95

Ponúkané elektroslužby

Kompenzácia jalovej energie

 • kompletná odborná poradenská činnosť v oblasti kompenzácie
 • dodávka a montáž nových kompenzačných rozvádzačov do vonkajšieho a vnútorného prostredia podľa požiadaviek odberateľa
 • opravy jestvujúcich kompenzačných rozvádzačov
 • výmena zastaralých regulátorov jalového výkonu – WOR, RJV, RQ5 za regulátory NOVAR ( 5 – 14 regulačných stupňov ), alebo regulátory QERP ( 6 – 16 regulačných stupňov )
 • výmena kompenzačných kondenzátorov ( zastaralých olejových a delórových ), stýkačov

Regulácia spotreby el. energie (technického maxima)

 • montáž regulačného systému E3 – zariadenie umožňuje vypínanie spotrebičov na diaľku (v areály podniku a pod.) pomocou prídavných vypínacích modulov pospájaných s centrálnou jednotkou jedinou komunikačnou linkou priemyselného štandardu RS 485, čo predstavuje významnú úsporu nákladov na kabeláži
 • montáž regulačného systému HMP (regulátory HMP-64M a HMP-33) – zariadenie umožňuje aj bezdrôtový prenos signálu

Obchodná činnosť

 • obchodné zastúpenie pre firmu ZEZ SILKO s.r.o. ŽAMBERK
  kondenzátory kompenzačné, filtračné, špeciálne
  kondenzátory VN
  filtračné tlmivky
  dekompenzačné tlmivky
  celý výrobný program
  predaj špeciálnych stýkačov pre spínanie kondenzátorov BENEDIKT & JÄGER- K3
 • obchodné zastúpenie firmy ZÁVODNÝ ELEKTRO
  regulátory jalového výkonu typu QERP – impulzné
  regulátory technického maxima HMP-64M, HMP-33
  regulátory jalového výkonu typu NOVAR

Analýza kvality siete podľa STN EN 50160

O našej poctivej práci svedčia aj tieto ocenenia

Jedným z posledných získaných ocenení za našu kvalitnú prácu je aj členstvo v registri solventných firiem. Členstvo v registri solventných firiem je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj potenciálnymi klientmi. Register zahŕňa spoločnosti, ktoré preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.