+421 51/290 16 95

Pre všetky typy regulátorov NOVAR platí

Výpočet základnej harmonickej zložky činného a jalového prúdu je realizovaný algoritmom FFT. Podobným spôsobom je vyhodnotená aj základná harmonická zložka napätia a tým je zaistená presná funkcia merania a regulácie aj v podmienkach so skreslenými vyššími harmonickými zložkami.

Pri meraní prúdu sa vyhodnotia úrovne harmonických zložiek prúdu do 19. rádu . Z týchto hodnôt je spočítaná úroveň celkového harmonického skreslenia prúdu (THD), ktorú možno sledovať na displeji. Pri tom je možné nastaviť medznú hodnotu (THD), pri ktorej regulátor odpojí všetky kompenzačné stupne a tým zabráni ich poškodeniu.

Regulácia prebieha vo všetkých štyroch kvadrantoch. Rýchlosť regulácie sekcie reléových výstupov je závislá ako na veľkosti regulačnej odchýlky, tak na jej polarite (prekompenzovanie/ nevykompenzovanie).

Pripínanie a odpínanie kompenzačných kondenzátorov je vykonávané tak, aby optimálny stav kompenzácie bol dosiahnutý jediným regulačným zásahom a minimálnym počtom prepínaných stupňov. Pritom prístroj volí jednotlivé reléové stupne s ohľadom na ich rovnomerné zaťažovanie a prednostne pripína stupne, ktoré boli odopnuté najdlhšie a ich zvyškový náboj je minimálny.

Regulátor je možné objednať v prevedení rozšírenom o galvanicky oddelenú komunikačnú linku typu RS-232, prípadne RS-485. V spojení so vzdialeným počítačom potom je možné diaľkovo sledovať všetky merané hodnoty a nastavovať parametre regulátoru.

Vedľa kompenzačných kondenzátorov možno k regulátoru pripojiť aj tri kompenzačné tlmivky (dekompenzácia siete). Ľubovoľný výstup možno nastaviť ako pevný.

Pridaj komentár