+421 51/290 16 95

Kompenzácia účinníka

Elektroslužby Lipany | Elektroinštalačné práce

Individuálna kompenzácia

Každý spotrebič má na svojich svorkách pripojený potrebný kondenzátor. Výhodou je vylúčenie strát pri prenose jalovej energie. Niektoré spotrebiče je zakázané individuálne kompenzovať.

Kompenzácia účinníka | Elektroslužby Lipany

Skupinová kompenzácia

Skupina spotrebičov je kompenzovaná jedným zariadením. Používa sa tam, kde by individuálna kompenzácia bola neekonomická.

Elektroinštalácie | Elektroslužby Lipany

Centrálna kompenzácia

Používa sa pri kompenzácií celého odberného miesta, prevádzky, musí byť opatrená regulátorom, ktorý zaručí dodržanie účinníka v požadovanom rozsahu.

Pripojením ohmického odporu, ktorý nemá žiadnu indukčnosť ani kapacitu (napr. žiarovky, el. ohrievača, a pod.) na zdroj striedavého napätia, sleduje prúd prechádzajúci týmto odporom presne priebeh napätia na jeho svorkách. Ak nahradíme ohmický odpor indukčnosťou, musí prúd prechádzajúci takýmto spotrebičom najskôr si vytvoriť magnetické pole, a preto sa jeho rast oneskorí za rastom napätia. Tak dochádza na indukčnosti k fázovému posunu prúdu proti napätiu. Udáva sa v stupňoch a označuje sa uhlom φ.

Opačné pomery nastanú, keď namiesto ideálnej indukčnosti pripojíme ideálnu kapacitu. Nevzniká magnetické pole, ale pole elektrické, jeho vznik podmieňuje nabitie kondenzátora. Na kapacite sa preto objaví plný prúd a potom po nabití plné napätie. Znova dochádza k fázovému posunu, avšak v opačnom zmysle než u indukčnosti. Ak uhol φ vyjadruje fázový posun medzi prúdom a napätím, potom účinník, t. j. cos φ vyjadruje pomer medzi prúdom zdanlivým „S“ a činným „P“ ( cos φ = P/S ).

Všetky prvky siete je potrebné dimenzovať na efektívnu hodnotu prúdu. Straty v sieti sú tiež úmerné efektívnemu prúdu, dokonca jeho druhej mocnine, takže odber jalového výkonu podstatne zaťažuje sieť. Okrem toho má na svedomí veľkú časť nepriaznivého kolísania napätia siete. Podľa zákona je odberateľ povinný dodržiavať účinník v rozsahu 0,95 – 1, keď nie je dohodnuté inak. U motora je spotreba jalového prúdu približne rovnaká, ak je motor zaťažený úplne alebo čiastočne. To znamená, že zaťažený motor má podľa typu účinník v rozmedzí 0,7 – 0,9. Motor bežiaci naprázdno však môže mať účinník menší než 0,1 . Z týchto dôvodov je potreba vybaviť prevádzku vhodnou kompenzáciou.

Jalový výkon potrebný k dosiahnutiu požadovaného účiníka:
kompenz02

Typy rozvádzačov

NástennéPanelovéVonkajšieChránenéHybridnéElektromerovéRekonštrukcie rozvádzačov
Kompenzácia jalovej energie | ELEKTROSLUŽBY K+G, s.r.o.Kompenzačné rozvádzače nástenné sú určené k zaveseniu na stenu, alebo inú zvislú konštrukciu vyhovujúcu svojou nosnosťou hmotnosti rozvádzča. Jedná sa o kompenzačné rozvádzače v OCEP skrini, alebo PVC skrini rôznych rozmerov, pričom krytie u týchto skríň je IP 40, po otvorení IP 20. Regulátor jalového výkonu je inštalovaný na dverách KR.
Panelové rozvádzače| ELEKTROSLUŽBY K+G, s.r.o.Kompenzačné rozvádzače typu RKP sú konštruované v OCEP skriniach o rozmeroch napr. 800x2100x600 mm v krytí IP 40 po otvorení IP 20, s vetracími otvormi k odvetraniu teplého vzduchu. Rozmery skríň prispôsobíme požiadavkám odberateľa. Rozvádzače sa umiestňujú na podlahu, alebo na kabelový kanál. Rozvádzače nad 400kvar sú zhotovené z dvoch a viac polí v jednom celku , alebo samostatne.
Vonkajšie rozvádzače| ELEKTROSLUŽBY K+G, s.r.o.Kompenzačné rozvádzače typu VKR sú konštruované v OCEP alebo PVC skriniach rôznych rozmerov, s krytím IP 55 po otvorení IP20, s regulátorom vnútri VKR a vetracími otvormi k odvetraniu teplého vzduchu. OCEP rozvádzače sa umiestňujú na samostatnú oceľovú konštrukciu, PVC rozvádzače možno použitím prídavných podstavcov umiestniť do zeme.
Chránené kompenzačné rozvádzače sú určené na kompenzáciu v sietiach s výskytom vyšších harmonických.

Chránené rozvádzače| ELEKTROSLUŽBY K+G, s.r.o.Chránené rozvádzače| ELEKTROSLUŽBY K+G, s.r.o.

Je to kombinácia rýchleho a pomalého kompenzačného rozvádzača.

Rekonštrukcie rozvádzačov| ELEKTROSLUŽBY K+G, s.r.o.

Vonkajšie rozvádzače| ELEKTROSLUŽBY K+G, s.r.o.Elektromerový rozvádzač slúži na meranie spotreby elektrickej energie odberateľa. Tento rozvádzač môže byť vyhotovený s priamym meraním alebo s polopramym meraním (X/5).
Naša firma prevádza rekonštrukcie už existujúcich rozvádzačov. Pri tejto rekonštrukcii zostane len pôvodná skriňa rozvádzača.

Výhody takejto rekonštrukcie:

  • neplatíte nový rozvádzač (skriňu)
  • neplatíte jeho dopravu, pripojenie atď.
  • možnosť rekonštruovať rozvádzač bez obmedzenia prevádzky podniku
  • možnosť inštalovať potrebný kompenzačný výkon
  • podľa možnosti využitie inštalovaných istiacich prvkov, kondenzátorov prípadne spínacích prvkov (podľa závažnosti opotrebenia)