+421 51/290 16 95

KATKA 20/80

KATKA 20/80

Vlastnosti:

 • pro spínání kompenzačních kondenzátorů při rychlé kompenzaci
 • do 29 kVar (KATKA 20) s pasivním chlazením
 • do 87 kVar (KATKA 80) s nuceným chlazením
 • dvoufázové (D) nebo třífázové (T) provedení
 • teplotní ochrana (KATKA 80)

NOVAR 100x

Vlastnosti:

 • 1005/1007: rozmer panelu 96×96 mm
 • 1005D/1007D: provedení na lištu DIN, rozměr 105×90 mm
 • velký rozsah a vysoká přesnost měření
 • přesná funkce měření a regulace i v podmínkách zkreslení napěťového i proudového průběhu vyššími harmonickými složkami
 • vyhodnocení úrovně harmonického zkreslení (THD) a jednotlivých harmonických složek napětí i proudu až do 19. řádu
 • vyhodnocení úrovně harmonického proudového zatížení kompenzačních kondenzátorů měření teploty zabudovaným čidlem
 • počet výstupů 6 (Novar1005) nebo 8 (Novar1007)
 • minimální provozní měřicí proud (citlivost) 0,02 A
 • libovolný regulační stupeň lze nastavit jako pevný, a to jako trvale odepnutý, nebo trvale zapnutý
 • nejvyšší 2 výstupy lze nastavit jako alarmové nebo pro spínání ventilátoru, event. Topení

 

NOVAR 11xx a 12xx

Vlastnosti:

 • panel 144 x 144 mm
 • citlivost 2 mA
 • 6 nebo 14 relé + alarmové relé
 • automatické rozpoznání stupňů
 • kontinuální kontrola správné funkce kompenzace
 • měření teploty, řízení větráku
 • možnost kom. rozhraní RS-485 nebo Ethernet
 • podpora programu ENVIS a ENVIS.Online pro nastaveni, vizualizaci a záznam měření
 • Regulátory NOVAR 12xx mají oproti typům 11xx navíc napěťový měřící vstup oddělený od napájecího a vstup pro volbu druhého tarifu

 

NOVAR 1414 (3F)

Vlastnosti:

 • třífázový regulátor – měří proud všech tří fází
 • vyhodnocuje účiník všech fází – určen zejména pro nesymetrické zátížené sítě
 • panel 144 x 144 mm
 • citlivost 2 mA
 • 6 nebo 14 relé + alarmové relé
 • měření teploty, řízení větráku
 • možnost kom. rozhraní RS-485 nebo Ethernet
 • podpora programu ENVIS a ENVIS.Online pro nastaveni, vizualizaci a záznam měření

NOVAR 5-RQ

Regulátor NOVAR 5-RQ

Inštalácia
Varianta A – spoločný pól výstupných kontaktov na L.

image25a

Regulátor NOVAR 5-RQ

Inštalácia
Varianta B – spoločný pól výstupných kontaktov na N.

image26b

QERP 416

Regulátor QERP je určený na vykompenzovanie účinníka siete a je vybavený vstupom pre pripojenie vysielacích elektromerov rozvodných závodov. Pre pripojenie impulzných elektromerov sa používajú aktívne paralelné vstupy P (činný) Q (jalový ind) i (jalový kap). Výstupy regulátora sú realizované pomocou spínacích relé 250V/5A AC. Dodávajú sa vo verzii s 6, 8 alebo 16 výstupmi. Ľubovoľné stupne je možné voliť ako kapacitné (kondenzátory) alebo indukčné (dekompenzačné tlmivky).

Regulácia sa prevádza cielene podľa potrebného kompenzačného výkonu. Pri zmene účinníka mimo nastavené pásmo si vypočíta požadovanú kapacitnú záťaž, vyberie si tomu odpovedajúce stupne a tie za nastavenú dobu regulácie pripojí alebo odpojí. Regulátor sa hlavne osvedčil u primárneho merania, kde v závode pracuje niekoľko samostatných kompenzácii. V tomto prípade sa zvolí jedna centrálna s regulátorom QERP a ta dolaďuje celkový účinník podľa merania rozvodných závodov.

Popis displeja

Na displeji sa v prevádzke normálneho režimu zobrazuje činný a jalový výkon v kW a kVAr, ďalej sa zobrazuje aktuálna hodnota účiníku a stav regulácie, ktorý môže nadobúdať tieto hodnoty:

Technické parametre

Nastaviteľné parametre  
požadovaný účinník 0,745 ind. až 1,000
rýchlosť regulácie 10 až 12000 sek.
najmenší kondenzátor 1 kVAr
Vstupy – výstupy  
počet výstupných relé 8, 12 ,16
zaťažiteľnosť výstupných relé 250V~ / 5A
napájanie 230V~ ±10%, max. 8VA
typ vstupov na pripoj. elektrom. Aktívny 12V= / 4mA
kategória prepätí v inštalácii II podľa IEC664
Prevádzkové podmienky  
pracovné prostedie trieda B2 podľa IEC654-1
teplota – prevádzková 0° až +50° C
teplota – skladovacia -20° až +70° C
relatívna vlhkosť 10 až 70%
EMC stupeň odrušenia Tr. A podľa ESN55011
Fyzikálne parametre  
čelný panel 144 x 144 mm
zástavná hĺbka 80mm
hmotnosť 0,9 kg
krytie IP20

Vonkajšie pripojenie regulátora

image29Na prvé tri stupne je možné pripojiť dekompenzačné tlmivky. Pri malých odberoch sa čas regulácie predlžuje úmerne poklesu činného výkonu oproti maximálnemu nastavenému.

Výhodou napojenia regulátora na merania RZ je presná kompenzácia v celom meranom rozsahu bez ohľadu na odoberaný výkon. Spodná hranica činného výkonu, kedy regulátor ešte pracuje je 50% výkonu prvého stupňa. To znamená, že pri kapacite prvého stupňa 2 kVAr je schopný regulovať od jedného kW činného výkonu. Pri nižšom odbere nereguluje a odpojí všetky výstupy. Horná hranica nie je obmedzená a môže byť rádovo i megawatty. Rovnakej presnosti v celom výkonovom pásme nemožno docieliť u regulátorov, ktoré vyhodnocujú prúd z prúdového meniča.

Rýchly NOVAR 1312

 

 • panel 144 x 144 mm
 • citlivost 2 mA
 • rýchly regulátor – až 25 regulačních zásahů za sekundu
 • 12 tranzistorových + 2 reléové výstupy + alarmové relé
 • možnost kombinovaných komp. systémů tyristor/stykač
 • měření teploty, řízení větráku
 • možnost kom. rozhraní RS-485 nebo Ethernet
 • podpora programu ENVIS a ENVIS.Online pro nastaveni, vizualizaci a záznam měření