Regulátory jalového výkonu

Jedná sa o inteligentný mikroprocesorový regulátor jalového výkonu, ktorý nevyžaduje žiadne nastavovanie. Pri prvom pripojení na sieť si sám zistí pomery v sieti, nafázuje sa, pomeria si kapacity jednotlivých stupňov a hodnoty si uloží do pamäti.

Pri samotnej regulácii nezapína naslepo jednotlivé stupne ale spočíta potrebnú kapacitu a tú pripne.Typová rada regulátorov je Novar 1005, 1007 (96x96mm), Novar 1005D, 1007D na DIN lištu, Novar 1106, 1114, 1206, 1214, 1312, 1414 (144x144mm), Novar 5-RQ. Štandardne sú vybavované reléovými výstupmi. Tieto regulátory majú citlivosť až 2 mA.