+421 51/290 16 95

Filtračné – valcové

Filtračné – valcové

Použitie, konštrukcia

Kondenzátory jsou určeny k vyhlazení zvlněného stejnosměrného napětí a k podpoře sítí při periodických proudových špičkách. Kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKP ve válcové Al nádobě se svorkou na připojení ochranného vodiče na dně nádoby. Nádoba je jištěna přetlakovým odpojovačem. Svitky kondenzátoru jsou zality v pevné hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Kondenzátory jsou určeny pro vnitřní montáž.

Pokyny pro montáž

Provozní podmínky jsou závislé na teplotě kondenzátoru. Montážní poloha libovolná, upevnění za použití vhodné objímky. Pro kondenzátory ve válcové nádobě platí, že připojovací vodiče o min. průřezu 12 mm2 musí umožnit dilataci víka o 20 mm vzhůru, což je podmínkou pro spolehlivou funkci přetlakového odpojovače.

Komutačné kondenzátory (MKV – válcová AL nádoba)

Použitie, konštrukcia

Použití ve střídačích s nucenou komutací. Spolu s ostatními prvky obvodu zajišťují vypínání tyristorů. Komutační kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKV. Aktivní část je umístěna ve válcové Al nádobě. Vývody jsou provedeny buď montovanými nebo pájenými průchodkami. Kondenzátory jsou opatřeny přetlakovým odpojovačem. Dielektrikum tvoří PP film, impregnovaný minerálním olejem. Elektrodou je oboustranně metalizovaný kondenzátorový papír se zesíleným okrajem. Regenerační schopnost spolu s úplnou impregnací zaručuje vysokou napěťovou zatížitelnost kondenzátoru. Nízké ztráty jsou dosaženy použitím PP fólie v dielektriku.

Pokyny pro montáž

Kondenzátory nesmějí být použity v blízkosti zdrojů tepelného záření. Po instalaci kondenzátorů je nutno ověřit, zda je teplota nádoby nižší než max. provozní teplota kondenzátoru při nejvyšším provozním zatížení (napětí, proud, teplota chladícího vzduchu). Kondenzátory se montují ve svislé poloze. Pro zabezpečení správné funkce přetlakového odpojovače musí připojovací vodiče umožnit pohyb víka kondenzátoru o 20 mm vzhůru.

Tlmiace kondenzátory pre GTO tyristory (MKV – valcová AL nádoba)

Použitie, konštrukcia

Tlumící nízkoinduktivní kondenzátory jsou kondenzátory střídavého napětí, které jsou paralelně připojené na GTO tyristory, ohraničující strmost zotaveného hradícího napětí těchto tyristorů. Napěťové hodnoty se odvozují z periodického vrcholového napětí GTO tyristoru UDRM. Meziobvodové napětí UZK ~ 0,67 x UDRM, UZK ~ 1,2 x UN. Nízkoinduktivní kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKV. Aktivní část je umístěna ve válcové Al nádobě. Vývody jsou provedeny montovanými průchodkami, odolnějšími proti mechanickému poškození. Kondenzátory jsou opatřeny přetlakovým odpojovačem. Dielektrikum tvoří PP film, impregnovaný minerálním olejem. Elektrody tvoří oboustranně pokovený metalizovaný papír se zesíleným okrajem. Regenerační schopnost spolu s úplnou impregnací zaručuje vysokou napěťovou zatížitelnost kondenzátoru. Nízké ztráty jsou zajištěny v důsledku použité PP fólie v dielektriku.

Pokyny pro montáž

Kondenzátory nesmějí být umístěny v blízkosti zdrojů tepelného záření. Po instalaci kondenzátorů je nutno ověřit, zda je teplota nádoby nižší než max. teplota kondenzátoru při nejvyšším provozním zatížení udaném v katalogovém listu. Montážní poloha svislá za použití vhodných objímek. Připojovací vodiče musí umožnit pohyb víka kondenzátoru o 10 mm ve směru osy kondenzátoru pro správnou funkci přetlakového odpojovače. Pro zabránění dodatečného ohřevu je důležitá správná volba průřezu připojovacích vodičů.

VN kondenzátory(impregnované) pro všeobecné použití (ALL FILM – válcová AL nádoba)

Použitie, konštrukcia

Používají se ve všeobecných aplikacích v elektronických zařízeních. Jsou vhodné rovněž pro pulzní provoz.

Kondenzátory jsou vyráběny ve válcové Al nádobě se svorkou na připojení ochranného vodiče na dně nádoby. Dielektrikum tvoří PP film impregnovaný syntetickou kapalinou JARYLEC. Elektrodou je Al folie. Kondenzátory neobsahují vybíjecí rezistory ani vnitřní pojistky.

Pokyny pro montáž

Montážní poloha svislá, upevnění za Al svorku M12 na dně pláště nebo za použití vhodné upevňovací objímky dle nabídky.

VN kondenzátory(suché) pro všeobecné použití (MKP – válcová AL nádoba)

Použitie, konštrukcia

Používá se v aplikacích v elektrotechnických zařízeních. Jsou určeny k provozu při stejnosměrném napětí.

Kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKP, ve válcové Al nádobě se svorkou na připojení ochranného vodiče na dně nádoby. Svitky jsou zality v pevné hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Krycí vrstvu tvoří samozhášivá PU pryskyřice odpovídající UL – 94 VO. Kondenzátory neobsahují vybíjecí rezistory. Jištění kondenzátorů je zabezpečeno použitím segmentového pokovení PP fólie.

Pokyny pro montáž

Montážní poloha je libovolná, upevnění za Al svorku M12 na dně pláště . Pro jinou než svislou pracovní polohu u kondenzátoru nad 0,7 kg se doporučuje použít upevňovací objímky dle nabídky.