+421 51/290 16 95

Vysokonapäťové

Vysokonapäťové

Použitie, konštrukcia

Kondenzátory jsou určeny pro kompenzaci jalového výkonu a pro filtraci vyšších harmonických. Konstrukce dielektrika je v provedení all-film (celofóliové). Dielektrikem je polypropylenová fólie impregnovaná syntetickou kapalinou, známou pod obchodním názvem Jarylec, která je zdravotně i ekologicky nezávadná. Elektrody tvoří hliníková fólie. Tato konstrukce zajišťuje velmi nízké ztráty kondenzátorů. Zapojení aktivní části je u třífázových jednotek do hvězdy a značí se „Y“, u jednofázových se značí „I“. Jednotky mají vestavěny vnitřní vybíjecí odpory snižující napětí na 75 V do 10 minut.

Pokyny pro montáž

  • Použitý impregnant neobsahuje PCB ani jiné toxické látky, je biologicky odbouratelný
  • Třífázové i jednofázové jednotky jsou v plně izolovaných nádobách
  • Na požádání je možno dodat kondenzátory s jedním pólem na nádobě
  • Možno dodat jednotky pro venkovní instalaci, případně v krytí IP42 (do 12 kV)
  • Na požádání je možno dodat kondenzátory s tlakovým čidlem 220 V
  • Svorníky průchodek M12 dotahovat max. kroutícím momentem 10 Nm
  • Zemnící kombinovaný uzávěr M10 dotahovat max. kroutícím momentem 7 Nm

Kondenzátory pro jiné napětí, výkon, frekvenci a izolační hladinu, které nejsou uvedeny v tabulkách, lze vyrobit na požádání.