+421 51/290 16 95

MKP s nízkym napätím – pravoúhlé

MKP s nízkym napätím – pravoúhlé

Použitie, konštrukcia

Kondenzátory jsou určeny pro individuální, skupinovou nebo centrální kompenzaci jalového induktivního výkonu v sítích nízkého napětí. Kondenzátory jsou vyráběny systémem MKP, který tvoří metalizovaná polypropylénová fólie s velmi nízkými dielektrickými ztrátami. Dielektrický systém je samoregenerační, v suchém provedení. Vlastní svitky jsou zality v pevné kompaktní hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Proto nehrozí znečištění životního prostředí, např. průsakem impregnační kapaliny. Nádoba kondenzátoru je chráněna proti roztržení přetlakovým odpojovačem, který zajistí bezpečné odpojení kondenzátoru od sítě při přetížení, stárnutí nebo na konci vlastní životnosti. Kondenzátory jsou vybaveny vybíjecími rezistory.

Pokyny pro montáž

Montážní poloha kondenzátoru je libovolná. Minimální vzdálenost mezi jednotkami nebo jednotkou a stěnou je 50 mm. Připojení ochranné svorky se provádí dle doporučení ČSN 330360. Každý kondenzátor má ochranný svorník M8 na víku nádoby (dotahovat momentem max. 6 Nm). Připojovací vodiče ukončené oky se upevňují na svorníky dimenzované dle výkonu – M6 (max. 3 Nm), respektive M12 (max. 8 Nm). Pro jištění kondenzátorů doporučujeme volit výkonové pojistky s charakteristikou gG se jmenovitým proudem 1,6 až 1,8 násobku proudu kondenzátoru. U všech typů kondenzátorů v ocelové pravoúhlé nádobě je možné na požádání dodat kryt se stupněm krytí IP42, s vhodnou vývodkou!

MKP s nízkym napätím – valcové

Použitie, konštrukcia

Kondenzátory jsou určeny pro individuální, skupinovou nebo centrální kompenzaci jalového induktivního výkonu v sítích nízkého napětí. Kondenzátory jsou vyráběny systémem MKP, který tvoří metalizovaná polypropylénová fólie s velmi nízkými dielektrickými ztrátami. Dielektrický systém je samoregenerační, v suchém provedení. Vlastní svitky jsou zality v pevné kompaktní hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Proto nehrozí znečištění životního prostředí, např. průsakem impregnační kapaliny. Nádoba kondenzátoru je chráněna proti roztržení přetlakovým odpojovačem, který zajistí bezpečné odpojení kondenzátoru od sítě při přetížení, stárnutí nebo na konci vlastní životnosti. Kondenzátory jsou vybaveny třemi vybíjecími rezistory.

Pokyny pro montáž

Montážní poloha kondenzátoru je libovolná. Objímky pro upevnění kondenzátorů dodá výrobce dle katalogu na základě objednávky. Kondenzátory je možné instalovat těsně vedle sebe. Připojení ochranné svorky se provádí dle doporučení ČSN 33 0360. Každý kondenzátor má ochranný svorník M12 na dně nádoby (dotahovat momentem max. 5 Nm). Pokud nebude použit svorník M12 na dně nádoby jako ochranná svorka, je možné jej použít pro upevnění kondenzátoru. Na požádání (např. při použití krytu s IP 54) je možné umístit na víku kondenzátoru ochrannou svorku M5 (dotahovat momentem max. 2 Nm). Přívodní vodiče se ukončí ve třmenové svorce průchodky se šroubem M5 (křížová hlava) – dotahovací moment max. 2 Nm. Připojovací vodiče a upevnění kondenzátoru musí umožnit dilataci víka o 20 mm – tato podmínka je nutná pro správnou funkci přetlakového odpojovače. S ohledem na proudové zatížení svorkovnice, při montáži skupiny kondenzátorů nepřipojovat na svorkovnici větší výkon než 30 kvar u třífázového nebo 15 kvar u jednofázového kondenzátoru, při všech dodržení připojovacích podmínek. Pro jištění kondenzátorů doporučujeme volit výkonové pojistky s charakteristikou gG se jmenovitým proudem 1,6 až 1,8 násobku proudu kondenzátoru. U všech typů kondenzátorů ve válcové Al nádobě ? 85 a ? 110 je možné na požádání dodat plastový kryt se stupněm krytí IP 54 s vhodnou vývodkou.

 

Vysokonapäťové

Použitie, konštrukcia

Kondenzátory jsou určeny pro kompenzaci jalového výkonu a pro filtraci vyšších harmonických. Konstrukce dielektrika je v provedení all-film (celofóliové). Dielektrikem je polypropylenová fólie impregnovaná syntetickou kapalinou, známou pod obchodním názvem Jarylec, která je zdravotně i ekologicky nezávadná. Elektrody tvoří hliníková fólie. Tato konstrukce zajišťuje velmi nízké ztráty kondenzátorů. Zapojení aktivní části je u třífázových jednotek do hvězdy a značí se „Y“, u jednofázových se značí „I“. Jednotky mají vestavěny vnitřní vybíjecí odpory snižující napětí na 75 V do 10 minut.

Pokyny pro montáž

  • Použitý impregnant neobsahuje PCB ani jiné toxické látky, je biologicky odbouratelný
  • Třífázové i jednofázové jednotky jsou v plně izolovaných nádobách
  • Na požádání je možno dodat kondenzátory s jedním pólem na nádobě
  • Možno dodat jednotky pro venkovní instalaci, případně v krytí IP42 (do 12 kV)
  • Na požádání je možno dodat kondenzátory s tlakovým čidlem 220 V
  • Svorníky průchodek M12 dotahovat max. kroutícím momentem 10 Nm
  • Zemnící kombinovaný uzávěr M10 dotahovat max. kroutícím momentem 7 Nm

Kondenzátory pro jiné napětí, výkon, frekvenci a izolační hladinu, které nejsou uvedeny v tabulkách, lze vyrobit na požádání.