+421 51/290 16 95

Filtračné – valcové

Filtračné – valcové

Použitie, konštrukcia

Kondenzátory jsou určeny k vyhlazení zvlněného stejnosměrného napětí a k podpoře sítí při periodických proudových špičkách. Kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKP ve válcové Al nádobě se svorkou na připojení ochranného vodiče na dně nádoby. Nádoba je jištěna přetlakovým odpojovačem. Svitky kondenzátoru jsou zality v pevné hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Kondenzátory jsou určeny pro vnitřní montáž.

Pokyny pro montáž

Provozní podmínky jsou závislé na teplotě kondenzátoru. Montážní poloha libovolná, upevnění za použití vhodné objímky. Pro kondenzátory ve válcové nádobě platí, že připojovací vodiče o min. průřezu 12 mm2 musí umožnit dilataci víka o 20 mm vzhůru, což je podmínkou pro spolehlivou funkci přetlakového odpojovače.

Komutačné kondenzátory (MKV – válcová AL nádoba)

Použitie, konštrukcia

Použití ve střídačích s nucenou komutací. Spolu s ostatními prvky obvodu zajišťují vypínání tyristorů. Komutační kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKV. Aktivní část je umístěna ve válcové Al nádobě. Vývody jsou provedeny buď montovanými nebo pájenými průchodkami. Kondenzátory jsou opatřeny přetlakovým odpojovačem. Dielektrikum tvoří PP film, impregnovaný minerálním olejem. Elektrodou je oboustranně metalizovaný kondenzátorový papír se zesíleným okrajem. Regenerační schopnost spolu s úplnou impregnací zaručuje vysokou napěťovou zatížitelnost kondenzátoru. Nízké ztráty jsou dosaženy použitím PP fólie v dielektriku.

Pokyny pro montáž

Kondenzátory nesmějí být použity v blízkosti zdrojů tepelného záření. Po instalaci kondenzátorů je nutno ověřit, zda je teplota nádoby nižší než max. provozní teplota kondenzátoru při nejvyšším provozním zatížení (napětí, proud, teplota chladícího vzduchu). Kondenzátory se montují ve svislé poloze. Pro zabezpečení správné funkce přetlakového odpojovače musí připojovací vodiče umožnit pohyb víka kondenzátoru o 20 mm vzhůru.

MKP s nízkym napätím – pravoúhlé

Použitie, konštrukcia

Kondenzátory jsou určeny pro individuální, skupinovou nebo centrální kompenzaci jalového induktivního výkonu v sítích nízkého napětí. Kondenzátory jsou vyráběny systémem MKP, který tvoří metalizovaná polypropylénová fólie s velmi nízkými dielektrickými ztrátami. Dielektrický systém je samoregenerační, v suchém provedení. Vlastní svitky jsou zality v pevné kompaktní hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Proto nehrozí znečištění životního prostředí, např. průsakem impregnační kapaliny. Nádoba kondenzátoru je chráněna proti roztržení přetlakovým odpojovačem, který zajistí bezpečné odpojení kondenzátoru od sítě při přetížení, stárnutí nebo na konci vlastní životnosti. Kondenzátory jsou vybaveny vybíjecími rezistory.

Pokyny pro montáž

Montážní poloha kondenzátoru je libovolná. Minimální vzdálenost mezi jednotkami nebo jednotkou a stěnou je 50 mm. Připojení ochranné svorky se provádí dle doporučení ČSN 330360. Každý kondenzátor má ochranný svorník M8 na víku nádoby (dotahovat momentem max. 6 Nm). Připojovací vodiče ukončené oky se upevňují na svorníky dimenzované dle výkonu – M6 (max. 3 Nm), respektive M12 (max. 8 Nm). Pro jištění kondenzátorů doporučujeme volit výkonové pojistky s charakteristikou gG se jmenovitým proudem 1,6 až 1,8 násobku proudu kondenzátoru. U všech typů kondenzátorů v ocelové pravoúhlé nádobě je možné na požádání dodat kryt se stupněm krytí IP42, s vhodnou vývodkou!

MKP s nízkym napätím – valcové

Použitie, konštrukcia

Kondenzátory jsou určeny pro individuální, skupinovou nebo centrální kompenzaci jalového induktivního výkonu v sítích nízkého napětí. Kondenzátory jsou vyráběny systémem MKP, který tvoří metalizovaná polypropylénová fólie s velmi nízkými dielektrickými ztrátami. Dielektrický systém je samoregenerační, v suchém provedení. Vlastní svitky jsou zality v pevné kompaktní hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Proto nehrozí znečištění životního prostředí, např. průsakem impregnační kapaliny. Nádoba kondenzátoru je chráněna proti roztržení přetlakovým odpojovačem, který zajistí bezpečné odpojení kondenzátoru od sítě při přetížení, stárnutí nebo na konci vlastní životnosti. Kondenzátory jsou vybaveny třemi vybíjecími rezistory.

Pokyny pro montáž

Montážní poloha kondenzátoru je libovolná. Objímky pro upevnění kondenzátorů dodá výrobce dle katalogu na základě objednávky. Kondenzátory je možné instalovat těsně vedle sebe. Připojení ochranné svorky se provádí dle doporučení ČSN 33 0360. Každý kondenzátor má ochranný svorník M12 na dně nádoby (dotahovat momentem max. 5 Nm). Pokud nebude použit svorník M12 na dně nádoby jako ochranná svorka, je možné jej použít pro upevnění kondenzátoru. Na požádání (např. při použití krytu s IP 54) je možné umístit na víku kondenzátoru ochrannou svorku M5 (dotahovat momentem max. 2 Nm). Přívodní vodiče se ukončí ve třmenové svorce průchodky se šroubem M5 (křížová hlava) – dotahovací moment max. 2 Nm. Připojovací vodiče a upevnění kondenzátoru musí umožnit dilataci víka o 20 mm – tato podmínka je nutná pro správnou funkci přetlakového odpojovače. S ohledem na proudové zatížení svorkovnice, při montáži skupiny kondenzátorů nepřipojovat na svorkovnici větší výkon než 30 kvar u třífázového nebo 15 kvar u jednofázového kondenzátoru, při všech dodržení připojovacích podmínek. Pro jištění kondenzátorů doporučujeme volit výkonové pojistky s charakteristikou gG se jmenovitým proudem 1,6 až 1,8 násobku proudu kondenzátoru. U všech typů kondenzátorů ve válcové Al nádobě ? 85 a ? 110 je možné na požádání dodat plastový kryt se stupněm krytí IP 54 s vhodnou vývodkou.

 

Stredofrekvenčné – COAX – Chladené koaxiálnou vodou

Použitie, konštrukcia

Frekvence 4000 – 20 000 Hz

Maximální výkon Qmax 880 kvar
Maximální proud Imax 550 A *
Rozsah frekvencí 4000 – 20 000 Hz

Pozn.: * Pro vyšší pracovní frekvenci při sníženém napětí.

Konštrukcia

 • all-film systém
 • měděná nádoba
 • pól na nádobě
 • vodní chlazení, maximální teplota výstupní vody 40°C
 • koaxiální vývod M8 x 10 (max. utahovací moment 10 Nm)
 • společný vývod: 4 x M6 (max. utahovací moment 8 Nm)

Stredofrekvenčné – do 1500 kvar

Použitie, konštrukcia

Frekvence 800 – 10 000 Hz(25 000 Hz)

Maximální výkon Qmax 1500 kvar
Maximální proud Imax 1200 A *
Rozsah frekvencí 800 – 10000 Hz (25 000Hz)

Pozn.: * Pro vyšší pracovní frekvenci při sníženém napětí.

Konštrukcia

 • all-film systém
 • mosazná nádoba, lakovaná RAL 7035
 • pól na nádobě, nebo izolovaná nádoba
 • vodní chlazení, maximální teplota výstupní vody 40°C
 • 6 nebo 12 mosazných svorníků M12 (max. utahovací moment 12Nm)
 • společný vývod: 2 svorníky M20x1,5 (max. utahovací moment 20 Nm) s průchozím chlazením spojené s nádobou nebo izolované

Stredofrekvenčné – do 2000 kvar

Použitie, konštrukcia

Frekvence 800 – 4 000 Hz

Maximální výkon Qmax 2000 kvar
Maximální proud Imax 2000 A *
Rozsah frekvencí 800 – 4000 Hz

Pozn.: * Pro vyšší pracovní frekvenci při sníženém napětí.

Konštrukcia

 • all-film systém
 • mosazná nádoba, lakovaná RAL 7035
 • pól na nádobě, nebo izolovaná nádoba
 • vodní chlazení, maximální teplota výstupní vody 40°C
 • 6 nebo 8 mosazných svorníků M12 (max. utahovací moment 12 Nm)
 • společný vývod: 2 svorníky M20x1,5 (max. utahovací moment 20 Nm) s průchozím chlazením spojené s nádobou nebo izolované

Stredofrekvenčné – do 500 kvar

Použitie, konštrukcia

Frekvence 800 – 10 000 Hz

Maximální výkon Qmax 500 kvar
Maximální proud Imax 600 A *
Rozsah frekvencí 800 – 10000 Hz

Pozn.: * Pro vyšší pracovní frekvenci při sníženém napětí.

Konštrukcia

 • all-film systém
 • mosazná nádoba, lakovaná RAL 7035
 • pól na nádobě
 • vodní chlazení, maximální teplota výstupní vody 40°C
 • 3 až 6 mosazných svorníků M10 (max. utahovací moment 8 Nm)
 • společný vývod: 2 až 4 svorníky M12 (max. utahovací moment 12 Nm) spojené s nádobou
 • dělení 1 : 1 : 1 nebo dle dohody

Stredofrekvenčné – do 800 kvar

Použitie, konštrukcia

Frekvence 800 – 10 000 Hz

Maximální výkon Qmax 800 kvar
Maximální proud Imax 800 A *
Rozsah frekvencí 800 – 10000 Hz

Pozn.: * Pro vyšší pracovní frekvenci při sníženém napětí.

Konštrukcia

 • all-film systém
 • mosazná nádoba, lakovaná RAL 7035
 • pól na nádobě
 • vodní chlazení, maximální teplota výstupní vody 40°C
 • 4 měděné svorníky M12 (max. utahovací moment 12 Nm)
 • společný vývod: 2 svorníky M18 (max. utahovací moment 15 Nm) spojené s nádobou
 • dělení 1 : 2 : 2 : 2 nebo dle dohody

Tlmiace kondenzátory pre GTO tyristory (MKV – valcová AL nádoba)

Použitie, konštrukcia

Tlumící nízkoinduktivní kondenzátory jsou kondenzátory střídavého napětí, které jsou paralelně připojené na GTO tyristory, ohraničující strmost zotaveného hradícího napětí těchto tyristorů. Napěťové hodnoty se odvozují z periodického vrcholového napětí GTO tyristoru UDRM. Meziobvodové napětí UZK ~ 0,67 x UDRM, UZK ~ 1,2 x UN. Nízkoinduktivní kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKV. Aktivní část je umístěna ve válcové Al nádobě. Vývody jsou provedeny montovanými průchodkami, odolnějšími proti mechanickému poškození. Kondenzátory jsou opatřeny přetlakovým odpojovačem. Dielektrikum tvoří PP film, impregnovaný minerálním olejem. Elektrody tvoří oboustranně pokovený metalizovaný papír se zesíleným okrajem. Regenerační schopnost spolu s úplnou impregnací zaručuje vysokou napěťovou zatížitelnost kondenzátoru. Nízké ztráty jsou zajištěny v důsledku použité PP fólie v dielektriku.

Pokyny pro montáž

Kondenzátory nesmějí být umístěny v blízkosti zdrojů tepelného záření. Po instalaci kondenzátorů je nutno ověřit, zda je teplota nádoby nižší než max. teplota kondenzátoru při nejvyšším provozním zatížení udaném v katalogovém listu. Montážní poloha svislá za použití vhodných objímek. Připojovací vodiče musí umožnit pohyb víka kondenzátoru o 10 mm ve směru osy kondenzátoru pro správnou funkci přetlakového odpojovače. Pro zabránění dodatečného ohřevu je důležitá správná volba průřezu připojovacích vodičů.

Väzobné HDO

Použitie, konštrukcia

Kondenzátory jsou určeny pro vazební členy hromadného dálkového ovládání, které vysílají do soustav vysokého a velmi vysokého napětí. Konstrukce dielektrika je v provedení all-film (čistě syntetické dielektrikum). Impregnantem je syntetická kapalina (směs mono a dibenzyltoluenu), zdravotně i ekologicky nezávadná. Kondenzátory mají velmi nízký ztrátový výkon.

 • poměrná doba vysílání TZ je 10 %.
 • teplotní kategorie -25/C, na požádání je možné dodat -40/C.
 • jednotky jsou určeny pro vnitřní instalaci. Na požádání je možno vyrobit jednotky pro venkovní instalaci.
 • jednofázové jednotky, nádoba plně izolovaná. Na požádání je možno dodat kondenzátory s jedním pólem na nádobě.
 • použitý impregnant neobsahuje PCB ani jiné toxické látky, je biologicky odbouratelný a má velmi dobré elektrické vlastnosti.

Pokyny pro montáž

Provozní podmínky jsou závislé na teplotě kondenzátoru. Montují se ve svislé poloze upevněny do vhodné konstrukce (nebo na podpěrné izolátory) odpovídající váze kondenzátoru. Minimální vzdálenost mezi jednotkami z důvodu chlazení je 80 mm. Svorníky průchodek M12 dotahovat max. kroutícím momentem 8 Nm. Svorníky průchodek M10 a zemnící kombinovaný uzávěr M10 dotahovat max. kroutícím momentem 7 Nm.

VN kondenzátory(impregnované) pro všeobecné použití (ALL FILM – válcová AL nádoba)

Použitie, konštrukcia

Používají se ve všeobecných aplikacích v elektronických zařízeních. Jsou vhodné rovněž pro pulzní provoz.

Kondenzátory jsou vyráběny ve válcové Al nádobě se svorkou na připojení ochranného vodiče na dně nádoby. Dielektrikum tvoří PP film impregnovaný syntetickou kapalinou JARYLEC. Elektrodou je Al folie. Kondenzátory neobsahují vybíjecí rezistory ani vnitřní pojistky.

Pokyny pro montáž

Montážní poloha svislá, upevnění za Al svorku M12 na dně pláště nebo za použití vhodné upevňovací objímky dle nabídky.

VN kondenzátory(suché) pro všeobecné použití (MKP – válcová AL nádoba)

Použitie, konštrukcia

Používá se v aplikacích v elektrotechnických zařízeních. Jsou určeny k provozu při stejnosměrném napětí.

Kondenzátory jsou vyráběny v regeneračním provedení typu MKP, ve válcové Al nádobě se svorkou na připojení ochranného vodiče na dně nádoby. Svitky jsou zality v pevné hmotě rostlinného původu, která je netoxická a ekologicky nezávadná. Krycí vrstvu tvoří samozhášivá PU pryskyřice odpovídající UL – 94 VO. Kondenzátory neobsahují vybíjecí rezistory. Jištění kondenzátorů je zabezpečeno použitím segmentového pokovení PP fólie.

Pokyny pro montáž

Montážní poloha je libovolná, upevnění za Al svorku M12 na dně pláště . Pro jinou než svislou pracovní polohu u kondenzátoru nad 0,7 kg se doporučuje použít upevňovací objímky dle nabídky.