+421 51/290 16 95
Elektroinštalácie | Elektroslužby Lipany

Kompenzácia jalovej energie

kompletná odborná poradenská činnosť v oblasti kompenzácie

dodávka a montáž nových kompenzačných rozvádzačov

opravy jestvujúcich kompenzačných rozvádzačov

výmena zastaralých regulátorov jalového výkonu

Elektroinštalácie | Elektroslužby Lipany

Regulácia spotreby el. energie

montáž regulačného systému E3

montáž regulačného systému HMP

Elektroinštalácie | Elektroslužby Lipany

Obchodná činnosť

obchodné zastúpenie pre firmu
ZEZ SILKO s.r.o. ŽAMBERK

predaj špeciálnych stýkačov pre spínanie kondenzátorov
BENEDIKT & JÄGER- K3

obchodné zastúpenie firmy
KMB systems, s.r.o. Liberec

  • Regulácia elektrickej energie | ELEKTROSLUŽBY K+G, s.r.o.

ELEKTROSLUŽBY - K + G, s.r.o.

Prečo šetriť elektrickú energiu? Elektrická energia sa podstatnou mierou podpisuje na výške prevádzkových nákladov každého podniku. Preto sa v poslednom období zvýšil záujem o jej efektívne využitie. Odberným elektrickým zariadením sa rozumie zariadenie odberateľa, určené pre konečnú spotrebu elektrickej energie, pripojené na rozvodné zariadenie priamo alebo elektrickou prípojkou.

Okrem technického maxima - MRK (maximálna rezervovaná kapacita) je odberateľ poviný dodržiavať účinník ( cos φ ) v rozsahu 0,95 až 1. Aj kompenzácia "na tvrdo", ktorú mnohí odberatelia často praktizujú ešte dnes, zvyšuje náklady na el. energiu. Energetické rozvodné závody takýmto odberateľom inštalujú spätné jalové elektromery a za 1 kVAr/h účtujú cca 0,03 €.

Neplatťe za energiu viac ako je nutné!