Monitorovací a regulačný systém HMP-33

HMP 33 Jedná se o zjednodušenou verzi regulátoru HMP 64 s 3 vstupy – elektroměr činný , jalový a synchronizace čtvrthodiny a 3 výstupy. Regulátor má obdobné funkce jako HMP 64, nemá však možnost připojení k PC, odpadá tedy rozhraní RS 485 a konektor COM, nemá rovněž obvod reálného času RTC.

Paměť regulátoru je omezena, zaznamenává pouze nejvyšší dosažená maxima, počty vypnutí regulačních výstupů, popř. nejvyšší a nejnižší účinník. Na dispeji je zobrazován výkon, odběr ve čtvrthodině, čas čtvrthodiny, stavy jednotlivých výstupů, trend regulace, popř. účiník – při připojení impulzů z jalového elektroměru.

Parametry regulace, konstanty a listování v paměti se provádí obdobně jako u HMP 64 přes klávesnici. Rovněž je zachován algoritmus regulace včetně možnosti rotace výst. Povelů. Uspořádání a vnější rozměry jsou stejné jako u HMP 64 .