Rozšírujúce moduly HMP- 64M Anténne moduly pre rádioprenosy

Anténny modul je vytvorený samostatným vysielačom, prijímačom popr. transceiverom (vysielač s prijímačom). Všetky anténne moduly majú krytie IP54, k logickým modulom sú pripojené štvoržilovým alebo šesťžilovým telefónnym kábelom s koncovkou WS6-6. Kábel je dodávaný s štandartnou dĺžkou 10 metrov. Napájanie anténneho modulu je 9-14V=. Odber modulu je podľa použitého typu 8-20 mA.

K jednému anténnemu modulu sa dá pripojiť viac logických modulov. Je možné spájať prijímacie logické moduly vzájomne, alebo jeden vysielací ( retranslačný ) s prijímacím modulom, nedajú sa však spojiť 2 vysielacie ( retranslačné ) logické moduly. Retranslačným modulom sa pri spájaní rozumie retranslátor, ktorý vysiela telegram ďalej pre ďalšie moduly v sieti. Pre prepájanie logických modulov sa používajú telefónne rozdvojky. TZB.

Antény sú dodávané podľa typu prevedenia