Frekvenčné prenosy HDO

Inštalácia

Tento proces vyžaduje pripojenie vysielača i prijímača na rovnakú fázu siete. Na vysielači sa zopne prepínač DIP 8 8 segment. Týmto sa uvedie do režimu TEST, co znamená že je opakovane po 5. sek. vysielaný telegram s informáciou o postupnom zapínani jednotlivých povelov. Na prepínači DIP 4 prijímača sa zopne 4 segment.Na prepínači DIP8 sa zapnú 4 segmenty. Prijímač sa postupne pripojuje k jednotlivým fázam až dôjde k identifikácii príjmu po 5.sek. sa rozsvieti dioda TLG a sú aktivované výstupy 1-4podľa nastavenia dané prepínačom DIP8.

V prípade, že nie je prevedené vyhľadanie fázy je znížena citlivosť systému, čiže systém nepracuje v optimálnom režime.