Šetrenie energie Lipany | Elektroslužby K+G, s.r.o.
Začnite šetriť +421 51/290 16 95
NEPLAŤTE ZA ENERGIU VIAC AKO JE NUTNÉ!

Šetrite energiu v domácnosti či priemysle
ELEKTROSLUŽBY – K+G, s.r.o., Lipany

Prečo šetriť elektrickú energiu? Elektrická energia sa podstatnou mierou podpisuje na výške prevádzkových nákladov každého podniku. Preto sa v poslednom období zvýšil záujem o jej efektívne využitie. Odberným elektrickým zariadením sa rozumie zariadenie odberateľa, určené pre konečnú spotrebu elektrickej energie, pripojené na rozvodné zariadenie priamo alebo elektrickou prípojkou.

Okrem technického maxima - MRK (maximálna rezervovaná kapacita) je odberateľ poviný dodržiavať účinník ( cos φ ) v rozsahu 0,95 až 1. Aj kompenzácia "na tvrdo", ktorú mnohí odberatelia často praktizujú ešte dnes, zvyšuje náklady na el. energiu. Energetické rozvodné závody takýmto odberateľom inštalujú spätné jalové elektromery a za 1 kVAr/h účtujú cca 0,03 €.

Činnosť našej spoločnosti je zameraná na služby v týchto oblastiach

Kompenzácia jalovej energie

 • kompletná odborná poradenská činnosť v oblasti kompenzácie
 • dodávka a montáž nových kompenzačných rozvádzačov do vonkajšieho a vnútorného prostredia podľa požiadaviek odberateľa
 • opravy jestvujúcich kompenzačných rozvádzačov
 • výmena zastaralých regulátorov jalového výkonu – WOR, RJV, RQ5 za regulátory NOVAR ( 5 – 14 regulačných stupňov ), alebo regulátory QERP ( 6 – 16 regulačných stupňov )
 • výmena kompenzačných kondenzátorov ( zastaralých olejových a delórových ), stýkačov

Regulácia spotreby el. energie (technického maxima)

 • montáž regulačného systému E3 - zariadenie umožňuje vypínanie spotrebičov na diaľku (v areály podniku a pod.) pomocou prídavných vypínacích modulov pospájaných s centrálnou jednotkou jedinou komunikačnou linkou priemyselného štandardu RS 485, čo predstavuje významnú úsporu nákladov na kabeláži
 • montáž regulačného systému HMP ( regulátory HMP-64M a HMP-33 ) – zariadenie umožňuje aj bezdrôtový prenos signálu

Obchodná činnosť

 • obchodné zastúpenie pre firmu ZEZ SILKO s.r.o. ŽAMBERK
  kondenzátory kompenzačné, filtračné, špeciálne
  kondenzátory VN
  filtračné tlmivky
  dekompenzačné tlmivky
  celý výrobný program
 • predaj špeciálnych stýkačov pre spínanie kondenzátorov BENEDIKT & JÄGER- K3
 • obchodné zastúpenie firmy ZÁVODNÝ ELEKTRO
  regulátory jalového výkonu typu NOVAR a QERP - impulzné
  regulátory technického maxima HMP-64M, HMP-33

Analýza kvality siete podľa STN EN 50160

V prípade záujmu o naše služby nás Kontaktujte